QQ登录

只需一步,快速开始

正宗收藏 zhengzong.cn

搜索
查看: 156|回复: 0

[交流] 玉器,翡翠,玛瑙,水晶,琉璃一堆

[复制链接]
发表于 2017-1-4 19:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种造型和田玉牌子挂件15件全部3千包快。。。 各种翡翠牌子戒面把件一堆16件全部3千包快。。。8 h% z1 g& l, B# K8 i
两块玉牌全部600包快。。?
- u9 V* [0 B: R 玛瑙猴子两只全部600包快。。。$ J9 [4 Q; W" h5 f0 H, n" Q8 f
给种样式清代琉璃瓷花扣,帽正,饰品一堆37件全部1500包快,整体完好,最大的白瓷帽正,一个琉璃平安扣边有磕裂瑕疵。。。 * D: Z5 w" y- Y' u+ B  v, b5 B
这是啥?黄水晶?琥珀?还是???2千包快。。。
, p; q  k, T4 b  u) _0 N" d我Q1241109009电~话17793203120微.。。信17793203120商品多网销售!最后确认以本人确认为准!谢谢理解7 X3 u& L$ U% ^" v7 Y

2 H  n. l! U) a
  Q6 \# y2 S% J) Y* s/ N
6 ~9 d1 ^/ d- v/ x) J
1000.jpg 4 b% r2 s- T& i& h

5 Q2 B6 P: K& G. m0 e: ~ 1001.jpg
/ G8 q8 f+ ]) x, n* u 1002.jpg & c: E5 d1 g! [
1003.jpg : G! c& n( _5 m4 v# x
1004.jpg ' i2 Q4 Q+ i  V) V: F, i
1005.jpg + e/ |4 H$ S7 y: h
1006.jpg
3 a+ y9 y6 I- g9 h 10008.jpg ) H# g0 Q) c0 R7 a: z  e+ ^. T
10009.jpg
+ e  v! k* z7 o& B 10010.jpg ; j' |( V* A$ q8 Y
10011.jpg   n6 B( `: L7 |/ Q+ h
10012.jpg : G8 o* d( j; T; z
10013.jpg
" f7 o- v2 t; a5 y0 c 10014.jpg
/ g  \* I! a1 V- D/ w( ?4 M: b 10015.jpg
" j) A# s0 s" `2 z, g 10016.jpg 9 S1 N4 e2 K4 Y5 Y) I1 w% l
10020.jpg
+ O) D% g" o) [; ^$ s/ L. {$ I 10021.jpg 6 q5 l$ p- ]& B0 x8 o
10023.jpg / v; ~! q" {! G- u; [
10024.jpg 1 M. E- V8 c/ f7 B8 Q7 f- q0 s6 T1 F
10025.jpg
  K" x' p6 p" S" F 10026.jpg 7 g- L: }/ U( D2 Q+ d
10027.jpg : N' b8 J4 H" ~# g' O
10028.jpg
) _! x% W5 F- W; r 10030.jpg
; a( f7 @2 f9 a2 k; \/ W) P+ B 10031.jpg 5 F, W  W: ?6 I, i# ]1 u1 J
10033.jpg
' n; z! L& r  a& X8 F& [ 10034.jpg
9 d) m' M5 @) h. A* K7 k 10035.jpg
% R% _) P  d& y* { 10036.jpg
$ s# g& L3 l1 t* V7 M 10037.jpg # b' L0 }: W& N/ @
10038.jpg & h& ^; R3 X+ S9 R8 @) f
10039.jpg / f6 a7 S* D8 E4 K
10040.jpg & t& J0 K, K: }  i6 t
10042.jpg
. w. Z4 I8 `( s  A5 o2 G: q 10043.jpg
, @9 e3 d. {/ B; F4 }) N 10107.jpg / U0 {, H: R3 g/ N
QQ图片20161001223336.jpg ) w0 l9 F' M9 i9 W7 [
- u- {% M7 ]' a. t0 p0 V1 O5 O" @$ c

- K. {0 Q* D& p! G" C) e- }
4 R; s; y: l4 m  F8 |6 ~  A8 V9 e# B

2 m) S" S/ h" T$ v% A2 B* N  l6 |/ v/ s: _  U
7 G' }, v* o& b- g: c1 J4 u

) t$ E) H% }4 y( s2 [0 A
5 I: O, R. E) G$ j  I% F3 D& C4 k) f

! @' J) y- o  Z' o3 D& H1 s! P& v$ h+ a3 u' l9 ^4 p! l/ E. A) l. @

1 J% a$ J& ~- M* p/ h& i/ ~
7 o# C! }3 R0 D! A/ q
/ \) k2 r2 L  j7 \7 [4 V
2 v1 T+ _  z! j( U/ l0 r% Z6 ?0 S  u( X8 w# w

/ e; O4 H% ]' s( R$ z: [/ S. t; f/ V* D

6 C2 r0 @7 H( |" h8 K' Q" X. n" L& l8 Y" `2 v% {
1 g: Q3 C' w# m* q1 F1 j9 J

; i3 C+ J. S- B# z  D8 m4 Y- O) P( U3 C3 A* C/ m" z, w* t, B- a
* L+ n  r3 `/ D. K8 @0 P& v. G
- L- ^7 R- X, ^, x& n

) r9 ^6 i7 E& j' g; R. S) J( I/ \

9 S9 i5 N; o9 m; U! u0 Z! o5 J: C5 @0 y

8 R6 p* L; `. _
; c) _2 @: ]# {
) ]9 y; n' T/ r+ I: X+ r, M
4 d& n( Q6 A# g* p) r( f& i4 t1 Y) z! M
5 W$ q4 a. s4 [0 x4 r
4 P( k4 {$ A( n+ Y7 O% h" D2 Q' z6 P$ A% a$ m& Z% e; O

2 c9 \0 k+ F/ g: z( k$ o2 D" j$ ?: V- C6 T, X7 P$ l2 r7 K6 M
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

http://www.zhengzong.cn/
申请正宗中介 QQ 正宗

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|正宗收藏 网上博物馆 ( 鄂ICP备15022618号-1 )

GMT+8, 2018-3-22 19:47 , Processed in 0.042644 second(s), 15 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表